Afschaffing voorwaardelijke invrijheidstelling (V.I.) en aanpassing voorwaardelijke veroordeling

In dit voorstel wordt geregeld dat de straf die wordt opgelegd, ook echt wordt uitgezeten. De automatische voorwaardelijke invrijheidstelling wordt afgeschaft. Alleen als het expliciet in het vonnis is bepaald, is er sprake van een voorwaardelijke straf. Die kan echter nooit meer dan een kwart van de totale straf zijn en maximaal 4 jaar. Bij korte straffen wordt de mogelijkheid van een voorwaardelijk deel verkort van twee naar een jaar.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: