Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelbesluit wijziging bestaande regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt het ‘Verzamelbesluit wijziging bestaande UPVs’ voor. Dit Besluit wijzigt het Besluit beheer autobanden (Bba), het Besluit beheer verpakkingen 2014 (Bbv2014) en het Besluit beheer autowrakken, en trekt het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 in. Het grootste deel van de wijzigingen is wetstechnisch van aard. Verder worden met dit besluit de termen ‘importeur’ in het Bba en ‘drankenkartons’ in het Bbv2014 inhoudelijk gewijzigd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 mei 2022

De samenvatting van de reacties op de internetconsultatie is op de website geplaatst. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.

Zoeken
Uitgebreid zoeken