Verzamelbesluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen

Het Ministerie van IenW bereidt een amvb voor ter implementatie van een aantal bepalingen van de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen. Ten eerste gaat het over het gescheiden inzamelen van bepaalde stromen huishoudelijk afval. Ten tweede wordt de registratie- en meldplicht voor bepaalde bedrijven uitgebreid en komt er een meldplicht voor een nieuwe EU-database over zeer zorgwekkende stoffen in producten. Het stortverbod voor gft-afval wordt uitgebreid naar een stortverbod voor bioafval.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 30 oktober 2023

Het Besluit is op 1 juli 2020 in werking getreden.

Link toegevoegd, 7 juli 2020

Het verzamelbesluit is op 24 juni 2020 in het staatsblad gepubliceerd, met een inhoudelijke reactie op de Internetconsultatie. De inwerkingtreding is voor een deel per 1 juli 2020, en deels per andere data (zie artikel 11)

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 oktober 2019

Het verslag op hoofdlijnen van de ingediende reacties is gepubliceerd. In een later stadium zal het ministerie een inhoudelijke reactie geven.