Wijziging Besluit personenvervoer 2000 in verband met een vervoerplicht voor taxichauffeurs

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaat taxichauffeurs verplichten om consumenten en hun hulpmiddelen mee te nemen in de taxi. Het onderhavige besluit voorziet in een vervoerplicht voor taxichauffeurs die op de openbare weg taxivervoer aanbieden. Hierbij is met name aandacht besteed aan mensen die vanwege hun handicap zijn aangewezen op hulpmiddelen om te voorzien in hun zelfredzaamheid.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: