Wijziging Besluit personenvervoer 2000 in verband met een vervoerplicht voor taxichauffeurs

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaat taxichauffeurs verplichten om consumenten en hun hulpmiddelen mee te nemen in de taxi. Het onderhavige besluit voorziet in een vervoerplicht voor taxichauffeurs die op de openbare weg taxivervoer aanbieden. Hierbij is met name aandacht besteed aan mensen die vanwege hun handicap zijn aangewezen op hulpmiddelen om te voorzien in hun zelfredzaamheid.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 4 januari 2023

Een administratieve opschoning wordt deze internetconsultatie afgesloten.
Reactie ministerie op vervoerplicht taxichauffeurs, d.d. 28 november 2016:
Door een wijziging van de wet gelijke behandeling is opname van een vervoerplicht in het besluit personenvervoer 2000 overbodig geworden.

Reactie ministerie op vervoerplicht taxichauffeurs, 28 november 2016

Door een wijziging van de wet gelijke behandeling is opname van een vervoerplicht in het besluit personenvervoer 2000 overbodig geworden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 februari 2015

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de conceptversie van de Wijziging besluit personenvervoer 2000 in verband met een vervoerplicht voor taxichauffeurs opengesteld voor openbare internetconsultatie in de periode van 5 december 2014 t/m 18 januari 2015. In dit verslag volgen de belangrijkste commentaren uit de internetconsultatie op hoofdlijnen. Naar verwachting krijgt u een inhoudelijke reactie van het ministerie in het voorjaar van 2016.