Uitvoeringswet verordening cryptoactiva

De Verordening cryptoactiva schept een regelgevend kader voor cryptodienstverleners en crypto-uitgevers. De verordening streeft verschillende doelen na, waaronder: het geven van rechtszekerheid binnen de EU, het stimuleren van innovatie, het regelen van consumentenbescherming en het stellen van regels omtrent marktintegriteit en het waarborgen van financiële stabiliteit.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: