Uitvoeringswet verordening cryptoactiva

De Verordening cryptoactiva schept een regelgevend kader voor cryptodienstverleners en crypto-uitgevers. De verordening streeft verschillende doelen na, waaronder: het geven van rechtszekerheid binnen de EU, het stimuleren van innovatie, het regelen van consumentenbescherming en het stellen van regels omtrent marktintegriteit en het waarborgen van financiële stabiliteit.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie memorie / nota van toelichting toegevoegd, 17 juli 2023