Concept AMvB Verkeerverdelingsregel tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA)

De komende jaren zal de vraag naar luchtvervoer verder toenemen en het maximum aantal toegestane vliegtuigbewegingen op AAS worden bereikt. Juist vanwege het belang van (inter)continentale verbindingen op AAS voor de Nederlandse economie, moet de schaarse capaciteit op AAS worden benut door intercontinentaal verkeer en feeder verkeer. Met een verkeersverdelingsregel tussen AAS en LA kan hieraan invulling gegeven worden (selectiviteitbeleid).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: