Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Concept AMvB Verkeerverdelingsregel tussen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Lelystad Airport (LA)

Reactie

Naam nvt (Heer AWW (Bertus) de Vries)
Plaats Apeldoorn
Datum 2 december 2017

Vraag1

Geïnteresseerden kunnen op de volgende documenten reageren:
1) Concept AMvB verkeersverdelingsregel;
2) Concept artikelsgewijze toelichting op de AMvB verkeersverdelingsregel;
3) Concept nota van toelichting bij de AMvB verkeersverdelingsregel;
4) Concept regeling verkeersverdelingsregel;
5) Concept nota van toelichting bij de regeling verkeersverdelingsregel.

Geachte Overheid.

Dank voor uw bericht waarin ik nu begrijp nog tot 6 december 2017 te mogen reageren. Wat een schandalig korte periode. Ik ontvang uw mail op 1 december.

Opmerkelijk dat de relevante stukken voornamelijk en in eerste instantie in het Engels worden aangeboden.

U spreekt over een Aldersakkoord. Dat suggereert dat er enige vorm van overeenstemming is. Mogelijk ook, voor partijen die geheel niet zijn meegenomen in de besluitvorming. Ik ben gewoon burger die straks zeer waarschijnlijk onder een van de geplande route's woont. Ik ben op geen enkele wijze hierop bevraagd.

Onbegrijpelijk dat, een voorheen gerespecteerd politicus, als de heer Alders zich nu al meer als 10 jaar laat strikken (en betalen?) door deze dubieuze Schiphol lobby.

De info over de verkeersverdelings regel is voor gewone burger onbegrijpelijk geformuleerd. Waarbij u uiteindelijk suggereert dat de verwachtingen voor burgers via een ATR geborgd is. Wat deze Adviescollege Toetsing Regeldruk behelst en waar die dan te vinden is lees ik niet in de stukken.

Kortom. Op deze wijze wens ik als inwoner van dit land niet behandeld te worden. En is het nodig dat u de lokale politiek die mandaat hebben van ons als burgers raadpleegt en meeneemt in uw besluitvorming.

Met vriendelijke groet Bertus de Vries Apeldoorn
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht