Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

In de wet Passend Onderwijs is een aantal technische omissies geslopen dat betrekking heeft op de bekostiging en door deze variawet Passend Onderwijs worden hersteld. Daarnaast worden enkele kleine beleidswijzigingen voorgesteld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: