Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

In de wet Passend Onderwijs is een aantal technische omissies geslopen dat betrekking heeft op de bekostiging en door deze variawet Passend Onderwijs worden hersteld. Daarnaast worden enkele kleine beleidswijzigingen voorgesteld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 november 2013