Invoering uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leiden
Datum 22 december 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op dit concept voorstel van de AMvB UPV textiel en de toelichting. Verwacht u dat het besluit effect zal hebben op u of uw organisatie?
Onderdeel van het IAK is de verplichte kwaliteitseis ‘Effecten op ontwikkelingslanden.’ Deze toets lijkt niet te zijn uitgevoerd, klopt dit? Zo nee, kunnen de resultaten worden opgenomen in de beantwoording van de IAK-vragen? Zo ja, waarom is deze toets niet uitgevoerd en kan deze toets alsnog uitgevoerd worden?