Invoering uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel voor. Die moet ingaan per 2023. Textiel is een van de meest vervuilende industrieën wereldwijd waarbij veel grondstoffen worden verspild. De UPV maakt producenten van textiel verantwoordelijk voor de inzameling, hergebruik, recycling en afvalverwerking van hun producten. Dit moet zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 oktober 2023

Het Besluit is op 21 april 2023 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 1 juli 2023 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 februari 2022

Het verslag van de internetconsultatie is op de website geplaatst. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.

Consultatieperiode aangepast, 13 december 2021

De einddatum van de internetconsultatie "Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid (UPV) Textiel" is verlengd, de looptijd is nu t/m 13 januari 2022