Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoering uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

Reactie

Naam Natuur & Milieu (J.J. Vierstra)
Plaats Utrecht
Datum 13 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op dit concept voorstel van de AMvB UPV textiel en de toelichting. Verwacht u dat het besluit effect zal hebben op u of uw organisatie?
Natuur & Milieu behartigt de belangen van het milieu. Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid heeft ten doel om de milieuimpact van categorieën consumptiegoederen te verminderen. Textiel is een van de meest vervuilende productcategorieën wereldwijd en daarmee heeft dit besluit groot effect op de doelen van onze organisatie.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht