Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

Deze wet geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/23 inzake herstel en afwikkeling van centrale tegenpartijen. In deze wet worden een aantal aanpassingen aan Nederlandse wetgeving voorgesteld om goed uitvoering te kunnen geven aan de verordening.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.