Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

Deze wet geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/23 inzake herstel en afwikkeling van centrale tegenpartijen. In deze wet worden een aantal aanpassingen aan Nederlandse wetgeving voorgesteld om goed uitvoering te kunnen geven aan de verordening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-12-2021
Einddatum consultatie 21-01-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 12567
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Centrale tegenpartijen, clearingleden en cliënten van de centrale tegenpartijen en toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie voor de verwachte effecten van deze regeling de memorie van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Verordening (EU) 2021/23

Bron: eur-lex.europa.eu