Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met het toevoegen en wijzigen van een aantal eed- en belofteformulieren aan de bijlage bij het besluit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-07-2020
Einddatum consultatie 01-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11657
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Overheidswerkgevers en ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Overheidswerkgevers kunnen voor het laten afleggen van de eed of belofte door hun ambtenaren door de wijziging van dit besluit gebruik maken van de door hen gewenste nieuwe en gewijzigde eed- en belofteformulieren.
Op grond van artikel 7 van de Ambtenarenwet 2017 moeten ambtenaren een eed of belofte afleggen overeenkomstig een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld formulier. De formulieren die overheidswerkgevers mogen gebruiken voor het laten afleggen van de eed of belofte, zijn opgenomen in de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

Waarop kunt u reageren

Op het conceptbesluit met bijlagen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Overige documenten

  • Bijlagen wijziging Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 (versie internetconsultatie)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Bron: wetten.overheid.nl

Nieuwsbericht wnra.nl

Bron: www.wnra.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling