Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Reactie

Naam LAD (drs T Haasdijk)
Plaats utrecht
Datum 11 mei 2016

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de WNT? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of een document te downloaden.
Hierbij ontvangt u een reactie van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) op het conceptwetsvoorstel Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT.

Bijlage