Uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium van de minister in het onderwijs

Reactie

Naam Ouders & Onderwijs (doctor S van Geffen)
Plaats Utrecht
Datum 17 april 2020

Vraag1

Wat is uw mening over het wetsvoorstel?
Ouders & Onderwijs constateert dat de autonomie van schoolbesturen groot is. Tegelijkertijd worden onderwijsinstellingen vaak groter en complexer. Onderwijsbesturen met tientallen scholen en tienduizenden leerlingen zijn niet ongewoon. Deze onderwijsinstellingen zijn bovendien steeds vaker onderdeel van een personele unie, een coöperatie, samenwerkingsconstruct en dergelijke. Dat maakt het besturen en zeker ook het toezicht op het deze onderwijsinstellingen en het onderwijs dat zij verzorgen ingewikkelder. Het is noodzakelijk dat de overheid, als stelselverantwoordelijke, beschikt over het juiste instrumentarium om dit bestuurlijk in goede banen te leiden. Een versterking van dat instrumentarium is volgens Ouders & Onderwijs noodzakelijk.

De praktijk laat zien hoe moeilijk het is om onderwijsbesturen 'aan te pakken' wanneer dat nodig is. Inspectierapporten benoemen soms dat scholen zich niet aan wettelijke vereisten houden. Dergelijke situaties mogen natuurlijk niet voortduren, maar ingrijpen lijkt of blijkt moeilijk. Een bestuur dat een wettelijk vereiste niet naleeft levert niet onmiddellijk wanbestuur op, maar leerlingen en hun ouders kunnen wel degelijk gedupeerd worden. Het is daarom nodig dat de overheid instrumentarium heeft en inzet om scholen te bewegen te doen wat noodzakelijk is.

Ook het naleven van aanwijzingen levert in de praktijk ongewenste situaties op. Scholen en schoolbesturen zijn vrij in de wijze waarop zij uitvoering geven aan aanwijzingen. Ons zijn voorbeelden bekend van scholen die bijvoorbeeld van het predicaat 'zeer zwak' af willen door onder andere zwakke leerlingen van school te verwijderen en die meer selecteren op toegang van leerlingen waardoor zij kansenongelijkheid in de hand werken. Hoewel het hier om uitzonderingen gaat, is het belangrijk dat juist deze rotte appels kunnen worden aangepakt.

Wat Ouders & Onderwijs betreft is de uitbreiding van het instrumentarium dus zeer gewenst en evalueert de minister of de effecten van de uitbreiding voldoen aan de verwachting.