Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Reactie

Naam Knoop Asset Management BV (Dhr. B Knoop)
Plaats Vlaardingen
Datum 21 mei 2019

Vraag1

Wij horen graag uw mening over de geregelde uitwerking in dit conceptbesluit
Eén van de entiteiten die onder de regeling vallen zijn de stamrecht BV's. Deze zijn in handen van in de regel één aandeelhouder die veelal dit soort wetgeving niet volgen. Ik neem aan dat de Kamer van Koophandel zelf controleert welke gegevens er van de B.V. eventueel ontbreken en de DGA's helder informeert en vraagt om de eventuele nog ontbrekende documenten met een hierin vermelde deadline van aanlevering. Dit zou in de toelichting op de regeling explicieter kunnen worden beschreven. Ook vraag ik mij af wat de toegevoegde waarde van een aandelenregister is in het UBO. In de aangifte vennootschapsbelasting worden namelijk de gegevens van de aandeelhouders en mate van belang al verstrekt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht