Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Reactie

Naam mr M Rompes
Plaats Zuidplas
Datum 21 mei 2019

Vraag1

Wij horen graag uw mening over de geregelde uitwerking in dit conceptbesluit
artikel 35b is dwingend geschreven. Alle stukken waaruit het belang blijkt moeten worden ingeschreven. Toelichting is dan onverwacht soepel. Je hoeft blijkbaar niets in te schrijven als KVK al de stukken heeft. Voorbeeld één-persoons BV wordt genoemd. Als die gedachtengang wordt gevolgd, is het ook niet nodig stukken in te schrijven bij oprichtingen door meerdere personen of bij holdingstructuren, want de KVK heeft ook die akte(n) van oprichting. Gaarne duidelijkheid.

Mag de UBO of de betreffende vennootschap of de notaris namens hen de gedeponeerde stukken opvragen? Vooral om dat de praktijk laat zien dat men stukken kwijt raakt. Aandeelhoudersregister is een berucht voorbeeld. Toelichting & 2.7 suggereert dat men gedeponeerde documenten mag krijgen.

Het kadaster werkt beter samen met het notariaat dan KVK. Vooral het electronisch verkeer tussen kadaster en notariaat werkt soepeler dan tussen KVK en het notariaat. Kan er meer bereidheid komen bij KVK om samen te werken met de softwareleveranciers van het notariaat, zodater voor iederen minder kosten zijn?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht