Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Reactie

Naam S. v.d. Brink
Plaats Amsterdam
Datum 28 mei 2019

Vraag1

Wij horen graag uw mening over de geregelde uitwerking in dit conceptbesluit
Het is van belang voor de nationale economie dat administratieve processen en digitale administraties consolideren/ integreren of anders real time koppelen. De wetswijziging moet de informatiestromen zo eenvoudig mogelijk (lean) voor betrokkenen maken; bijvoorbeeld gegevens voorinvullen ter verificatie door betrokkene.

De wetswijzging moet de administatieve druk zo veel mogelijk beperken, bijvoorbeeld door bestaande informatiestromen en online portalen van de overheid aan te passen (in plaats van nieuwe te introduceren).

Verder mogen overheidsinstellingen (incl. de KvK) niet extra kosten berekenen als gevolg van de wetswijziging (laat staan: seperate factuurstromen hiervoor optuigen).

Bepaalde groepen BV's kan UBO-administratie worden bespaard of vereenvoudigd:
A) De belastingdienst weet welke werknemers in dienst zijn van welke organisaties. De overheid kan dus relatief eenvoudig de UBO (voor)invullen van een BV die slechts 1 werknemer (= DGA) heeft.
B) Pariculieren moeten in hun inkomstenbelastingaangiftes hun belangen in BV's melden. Indien zo'n belang 100% is, dan is desbetreffende aandeelhouder een UBO dus.

Het moet voor BV's met een ontheffing jaarrekeningverplichtingen, micro BV's en in ieder geval eenmans-BV's (ZZP-/DBA-BV's en pensioen-/stamrecht-bv´s bijv.) mogelijk zijn om hun per definitie 1-koppige UBO aan te kunnen wijzen, zodat die niet meer worden benaderd hierover.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht