Tweede wijzigingsregeling 2023 IenW Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de Omgevingsregeling wijzigen. Hierin staan de verwijzingen naar de kaarten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet, waaronder de begrenzingen rondom hoofdspoor, rijkswateren, waterkeringen en autowegen. Er zijn regelmatig veranderingen in de ligging van deze grenzen, door ruimtelijke ontwikkelingen of door verbetering van het kaartmateriaal. Twee keer per jaar brengt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze veranderingen bij elkaar in een vernieuwing van de kaart.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2024

De regeling is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 25 mei 2023

25 mei 2023 Hoofdlijnenverslag toegevoegd.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 21 maart 2023

Per abuis was in Bijlage III in de link bij artikel 2.14 een schrijffout gemaakt, waardoor de link niet werkte. Deze is nu gecorrigeerd.