Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod Covid19 detailhandel 2

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een tijdelijke subsidieregeling voor als steunmaatregel voor de vuurwerksector. Deze regeling is met name bedoeld als compensatie voor de detailhandel vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. LET OP: Er loopt tot en met 31 januari 2022 ook een internetconsultatie voor een regeling voor opslag en vervoer. In de Kamerbrief van 22 december 2021 worden beide regelingen ook toegelicht (zie de link hieronder).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 15 maart 2022

De Regeling is op 1 maart 2022 in werking getreden.

Link toegevoegd, 25 februari 2022

De Subsidieregeling is op 25 februari 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting staat ook de reactie van het ministerie op de ingediende reacties. De Regeling zal op 1 maart 2022 in werking treden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 februari 2022

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie 'Subsidieregeling Vuurwerkverbod Covid19 detailhandel 2' is op de website geplaatst. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.