Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod Covid19 detailhandel 2

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een tijdelijke subsidieregeling voor als steunmaatregel voor de vuurwerksector. Deze regeling is met name bedoeld als compensatie voor de detailhandel vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. LET OP: Er loopt tot en met 31 januari 2022 ook een internetconsultatie voor een regeling voor opslag en vervoer. In de Kamerbrief van 22 december 2021 worden beide regelingen ook toegelicht (zie de link hieronder).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-12-2021
Einddatum consultatie 31-01-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13684
Onderwerpen Economie Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Detailhandelaren/verkopers van eindejaarsvuurwerk

Doel van de regeling
Op 19 november 2021 heeft het Kabinet voor het tweede jaar op rij een tijdelijk vuurwerkverbod afgekondigd. De vuurwerkbranche verdient de gehele jaaromzet in drie vastgelegde verkoopdagen. Hierdoor zijn extra steunmaatregelen voor de vuurwerksector nodig.
Deze subsidieregeling steunt detailhandelaren van eindejaarsvuurwerk bij de extra activiteiten die zij door het vuurwerkverbod uitvoeren of hebben uitgevoerd. De steun betreft specifieke kosten voor de eindejaarsvuurwerkverkoop 2021 en het annuleren van die verkoop. Denk hierbij aan het drukken en verspreiden van folders of annuleren van bestellingen en het retourneren van betalingen. De steun betreft alleen het vuurwerk dat onder het tijdelijke verbod valt. Dat is dus eindejaarsvuurwerk: consumentenvuurwerk met uitzondering van het fop- en schertsvuurwerk.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling steunt detailhandelaren bij activiteiten die nodig waren door het vuurwerkverbod. Het gaat dan om activiteiten die specifiek zijn voor vuurwerkwinkels en die niet ondervangen worden door de algemene steunmaatregelen (TVL/NOW).

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 31 januari 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
LET OP: Er loopt tot en met 31 januari 2022 ook een internetconsultatie voor een regeling voor opslag en vervoer (zie de link hieronder).

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Internetconsultatie Vuurwerkverbod, opslag en vervoer

Bron: www.internetconsultatie.nl

Kamerbrief Compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

Bron: www.tweedekamer.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: www.officielebekendmakingen.nl