Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverleners Wft

De onderhavige regeling voegt een nieuw artikel 2b toe aan de regeling eindtermen en toetstermen financiële dienstverlers Wft. In het nieuwe artikel 2b van de regeling worden de eind- en toetstermen voorgeschreven voor het bijzondere examen. Het artikel bevat een verwijzing naar de nieuwe bijlage 13, waarin de eind- en toetstermen beschreven staan. Naast deze wijziging bevat de onderhavige regeling ook een aantal technische wijzigingen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken