Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverleners Wft

Reactie

Naam Dukers & Baelemans (I. d Achard van Enschut)
Plaats Vessem
Datum 7 maart 2019

Vraag1

Heeft u suggesties ten aanzien van deze concept-regeling?
Geachte heer / mevrouw,

Bij deze stuur ik graag namens Dukers & Baelemans onze reactie op de Wijziging Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverleners Wft.

In dit document staat het volgende: ‘Het afleggen van een bijzonder examen biedt een alternatief voor de huidige mogelijkheid om alle initiële examens voor de relevante beroepskwalificaties opnieuw af te leggen.’ Ik ben benieuwd naar uw zienswijze op deze opmerking, dit staat namelijk haaks op de manier waarop het Vakbekwaamheidsbouwwerk nu is ingericht. Behaal je nu bv. een Wft module Vermogen in mei 2015 en in mei 2020 de module Basis dan verwerft de kandidaat op het moment van het behalen van de module Basis het diploma Adviseur Vermogen en gaat de PE verplichting in op 1 april 2022. Daarmee ‘vervalt’ dus niet de module Vermogen.

In de situatie zoals beschreven in het ‘Concept voor internetconsultatie’ staat echter dat alle initiële examens voor de relevante beroepskwalificaties opnieuw afgelegd moeten worden. Op basis van bovenstaande situatie, dus op basis van de huidige inrichting van het Vakbekwaamheidsbouwwerk, zou het dan volgens mij logisch zijn dat niet alle initiële examens opnieuw afgelegd moeten worden maar enkel de topmodule om de beroepskwalificatie weer te ‘heractiveren’.

Daarnaast ontvangen wij graag nog meer informatie over het moment waarop het bijzondere examen afgelegd kan worden. Is dit dan 1 dag per periode (dus 1 keer in de maand juni als eerstvolgende toetsmoment) of kan de toets op meerdere dagen in die maand worden afgelegd?

Met vriendelijke groet,
Dukers & Baelemans
Irene d'Achard van Enschut
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht