Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverleners Wft

De onderhavige regeling voegt een nieuw artikel 2b toe aan de regeling eindtermen en toetstermen financiële dienstverlers Wft. In het nieuwe artikel 2b van de regeling worden de eind- en toetstermen voorgeschreven voor het bijzondere examen. Het artikel bevat een verwijzing naar de nieuwe bijlage 13, waarin de eind- en toetstermen beschreven staan. Naast deze wijziging bevat de onderhavige regeling ook een aantal technische wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-02-2019
Einddatum consultatie 13-03-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10240
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële dienstverleners

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Mogelijkheid van het afleggen van bijzondere examens.

Waarop kunt u reageren

U kunt op de hele regeling reageren.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverleners Wft

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling