Tijdelijke besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging

Het ontwerpbesluit geeft nadere regels bij de Tijdelijke Experimentwet rechtspleging, die het mogelijk maakt om bij wijze van experiment af te wijken van het burgerlijk procesrecht. Het ontwerp-Tijdelijk Besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging regelt de samenstelling en het functioneren van de Toetsingscommissie en de wijze waarop zij voorstellen voor experimenten vooraf toetst.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: