Tijdelijke besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging

Het ontwerpbesluit geeft nadere regels bij de Tijdelijke Experimentwet rechtspleging, die het mogelijk maakt om bij wijze van experiment af te wijken van het burgerlijk procesrecht. Het ontwerp-Tijdelijk Besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging regelt de samenstelling en het functioneren van de Toetsingscommissie en de wijze waarop zij voorstellen voor experimenten vooraf toetst.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-02-2021
Einddatum consultatie 26-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11066
Onderwerpen Burgerlijk recht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Toekomstige leden van de Toetsingscommissie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling maakt duidelijk hoe de samenstelling en het functioneren van de Toetsingscommissie en de wijze waarop zij voorstellen voor experimenten vooraf toetst, zullen worden geregeld.

Waarop kunt u reageren

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting.

Zie ook de gelijktijdige consultatie over het ermee samenhangende Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Staatsblad Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl