Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Kinderen, gezinnen en huishoudens moeten kunnen rekenen op effectieve bescherming en tijdige hulp. Het is daarom belangrijk om het stelsel slimmer te organiseren. Het toekomstscenario is ontwikkeld in gezamenlijk opdrachtgeverschap van het Rijk (JenV en VWS) en de VNG en betekent een grote innovatie en verandering in de jeugdbeschermingsketen. Op termijn moet het toekomstscenario een structurele oplossing bieden voor de knelpunten in de jeugdbescherming.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 18 mei 2021

De einddatum van de internetconsultatie voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is met 2 weken verlengd tot 20 juni om 23.59 uur.