Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Kinderen, gezinnen en huishoudens moeten kunnen rekenen op effectieve bescherming en tijdige hulp. Het is daarom belangrijk om het stelsel slimmer te organiseren. Het toekomstscenario is ontwikkeld in gezamenlijk opdrachtgeverschap van het Rijk (JenV en VWS) en de VNG en betekent een grote innovatie en verandering in de jeugdbeschermingsketen. Op termijn moet het toekomstscenario een structurele oplossing bieden voor de knelpunten in de jeugdbescherming.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-04-2021
Einddatum consultatie 20-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het toekomstscenario is relevant voor alle kinderen en gezinnen, professionals en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de jeugdbeschermingsketen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het toekomstscenario wordt overgestapt van een kind- naar een gezinsgerichte benadering. Van een estafettemodel waar meerdere organisaties het stokje doorgeven naar een teammodel binnen één organisatie. Van verschillende professionals in een gezin naar één vertrouwd gezicht. Kennis en deskundigheid op het gebied van zorg en veiligheid in één organisatie samengebracht.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het gehele toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Downloads