Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten

Het kabinet is voornemens om middels een experiment, UWV de mogelijkheid te bieden om personen met een IVA-uitkering of DGA-uitkering op verzoek dienstverlening te bieden. Op dit moment is er geen informatie bekend over wat ondersteuning richting werk mogelijk kan bijdragen om de arbeidsparticipatie van personen uit deze groepen te verhogen. Hiernaar wordt in dit experiment onderzoek gedaan. Ook wordt gekeken of de dienstverlening aansluit bij de behoeften van de groep.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 21 april 2023