Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten

Het kabinet is voornemens om middels een experiment, UWV de mogelijkheid te bieden om personen met een IVA-uitkering of DGA-uitkering op verzoek dienstverlening te bieden. Op dit moment is er geen informatie bekend over wat ondersteuning richting werk mogelijk kan bijdragen om de arbeidsparticipatie van personen uit deze groepen te verhogen. Hiernaar wordt in dit experiment onderzoek gedaan. Ook wordt gekeken of de dienstverlening aansluit bij de behoeften van de groep.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-07-2022
Einddatum consultatie 18-08-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13815
Onderwerpen Werkloosheid Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen met een IVA- of DGA-uitkering.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De arbeidsparticipatie van personen met een IVA- of DGA-uitkering die op eigen verzoek re-integratieondersteuning ontvangen vanuit UWV gaat naar verwachting omhoog.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-Algemene Maatregel van Bestuur en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen