Wetsvoorstel terugdringen verzuim

Onderwijs en wetenschap

In het kort

Het doel van dit wetsvoorstel is om verzuim terug te dringen. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen:

  1.  de wijze van het registreren van verzuim wordt eenduidig;
  2. samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden beter toegerust om verzuim tegen te gaan; en
  3. het onderwijskundig perspectief wordt verplicht betrokken bij de afgifte van een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet.

 

 

 

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie10 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties