Wetsvoorstel terugdringen verzuim

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 23 september 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel 'Terugdringen verzuim'? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Dit voorstel laat geen helder beeld zien van hoe het welzijn op persoonlijk, sociaal en cognitief niveau van alle leerlingen kan worden gewaarborgd. Er zijn leerlingen die zich als persoon, sociaal en/of cognitief onvoldoende binnen het onderwijssysteem ontwikkelen.

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om verzuim terug te dringen? Waarom denkt u dat wel of niet?
De voorgestelde maatregelen komen niet preventief, maar 'corrigerend' over. Dit kan schadelijk zijn voor wie thuis of elders meer in staat is te leren dan in een klaslokaal. In het bijzonder, leerlingen die door verschillende situaties binnen het onderwijs zich genoodzaakt voelen te verzuimen, kunnen mogelijk een nog grotere blokkade ervaren om gedwongen terug in een klaslokaal te keren.

Vraag3

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Passend onderwijs is voor onderwijsinstellingen en overige deskundigen een uitdaging. Door iedere lerende mens te leren kennen kan er passend onderwijs ontstaan. Dat zou niet een door collegiaal overleg te tackelen probleem/hulpvraag moeten betreffen, maar fase 1 van een strategisch plan om lerende mensen in diens leerroute vanaf het begin te faciliteren. Geen fabriekscholen, maar zeer kleine leergroepen: deze zouden verkennen, verbinden en verrijken op maat kunnen bereiken.

Vraag4

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Wanneer wettelijk bepaald, kan dit plan uitvoerbaar, maar niet perse voordelig voor het welzijn van lerende mensen zijn.

Vraag5

De regering vindt het van belang om bij een melding van ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar inzicht te geven in al het voorgaande verzuim. Hoe lang denkt u dat deze gegevens bewaard dienen te worden om het doel terugdringen van verzuim te kunnen bereiken?
Privacy schending om mogelijke patronen te ontdekken is niet ok. Het lijkt net een dossier van 'delicten', fouten. De gegevens mogen wellicht bewaard worden, maar enkel na toestemming ouderen en jongeren te raadplegen, wanneer er samen voor een passende oplossing wordt gezocht.