Wetsvoorstel terugdringen verzuim

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Almere
Datum 23 september 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel 'Terugdringen verzuim'? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Als ouder van een van de dit u genoemde 6000 kinderen die op grond van artikel 5a vrijstelling heeft, en nu dus passend thuisonderwijs krijgt, ben ik tegen het gehele wetsvoorstel dat voorligt. Ik verzoek u een wetsvoorstel te maken waarbij thuisonderwijs een volwaardige en erkende onderwijsvorm is. Er zijn gewoon kinderen die niet passen op een onderwijsinstelling, maar wel tot leren komen (groeien, bloeien en floreren) via thuisonderwijs. Waarom blijft men dan toch zo hameren op aanwezigheidsplicht. Wat bereik je ermee als je het kind door het gedwongen aanwezig te laten zijn kapot maakt en de ontwikkeling van het kind stagneert? Niet het doel voor ogen naar mijn mening.

Zorg voor een gedegen wet waarin thuisonderwijs als onderwijsvorm is opgenomen en je dringt al een groot deel van het zogenaamde verzuim en de ongewenste vrijstellingen terug...