Technische wijzigingen BTIV

In consultatie zijn de voorstellen van de regering om technische verbeteringen aan te brengen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-12-2015
Einddatum consultatie 25-12-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Huren en verhuren Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op 1 juli 2015 is een veelomvattend pakket van regelgeving van kracht geworden voor woningcorporaties. Nu de corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties, de Autoriteit woningcorporaties en het ministerie hiermee aan de slag zijn, blijkt dat enkele technische wijzigingen nodig zijn met betrekking tot de uitvoering.

Er worden zowel wijzigingen in de Woningwet als in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) voorgesteld. De wijzigingen in de Woningwet worden in een aparte consultatie voorgelegd. Deze is te vinden via http://www.internetconsultatie.nl/veegwetwonen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De voorstellen hebben beperkt effect op woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties/bewonerscommissies.

Verwachte effecten van de regeling

Door de voorstellen wordt het gemakkelijker te handelen volgens de Woningwet en het BTIV.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is dat alle belanghebbenden eventuele op- of aanmerkingen bij het voorstel kunnen delen. In het voorstel zoals deze wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, zal op de reacties worden ingegaan en zal worden aangegeven welke wijzigingsvoorstellen zijn overgenomen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk om op de artikelen en bijbehorende toelichting te reageren.

Meer informatie