Regeling tarieven Infrastructuur en Waterstaat ILT, 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen per 1 januari 2021 te wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden conform de stijging van de kosten van vergunningverlening verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-11-2020
Einddatum consultatie 06-12-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8026
Onderwerpen Luchtvaart Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De brancheorganisaties en hun leden (personen en bedrijven) op het terrein van:
• spoor;
• binnenvaart;
• luchtvaart;
• zeevaart, en
• visserij.

De tariefregelingen vermelden de nieuwe tarieven die 1 januari 2021 in werking treden. Tevens is in de regelingen een aantal nieuwe producten/vergunningen met de bijbehorende tarieven opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichtingen bij de regelingen op het terrein van luchtvaart en Spoor.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgenomen tarieven betreffen een verhoging van de huidige tarieven om in de pas te blijven lopen met de kostenontwikkeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 6 december 2020 via deze website reageren op de voorgenomen wijziging van de tarieven in de volgende regelingen:
• de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012;
• de Regeling tarieven Wet lokaal spoor;
• de Regeling Nederlandse tarieven schepenwet;
• de Regeling tarieven scheepvaart 2005;
• de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk;
• de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen;
• de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik, en
• de Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling tarieven Spoorwegwet 2012

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling Nederlandse tarieven schepenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven scheepvaart 2005

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven Wet lokaal spoor

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl