Wet ter regeling van tabaksverhittingsapparaten en gestandaardiseerde sigaretten

Met dit wetsvoorstel wordt een elektronisch apparaat, dat gebruikt kan worden voor de consumptie van tabaksproducten via een proces van verhitting, onder de reikwijdte van de Tabaks- en rookwarenwet gebracht. Ook wordt uitvoering gegeven aan het in het Preventieakkoord opgenomen voornemen om bij ministeriële regeling eisen te stellen aan het uiterlijk van sigaretten (zoals eisen die een standaard uiterlijk voorschrijven).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: