Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet ter regeling van tabaksverhittingsapparaten en gestandaardiseerde sigaretten

Reactie

Naam dhr GJ van't Voort
Plaats Rijnsburg
Datum 20 juni 2020

Vraag1

Vragen die gesteld worden zijn:
1. Wat is uw reactie op het voornemen om elektronische verhittingsapparaten te reguleren?
2. Wat vindt u van de voorgenomen eisen die worden gesteld aan elektronische verhittingsapparaten?
3. Wat is uw reactie op het voornemen om eisen te stellen aan het uiterlijk van sigaretten?
4. Wat vindt u van de voorgenomen typen eisen die gesteld gaan worden aan het uiterlijk van sigaretten?
Als ik de uitleg van de regelgeving zo even snel lees vallen me de volgende dingen op; Verder zullen producenten en importeurs er rekening mee moeten houden dat de nieuwe regels van invloed zullen zijn op hun afzetmarkt Hier staat echter tegenover dat zij kosten zullen besparen als het gaat om marketinguitgaven. Ook zullen de verdampers net als de tabak achter de deur moeten begrijp ik Wat ik niet begrijp is dat al de wetten en/of regelingen meer in het nadeel dus duurder van de consument dan in het nadeel van de fabrikant komen Terwijl ik al vele malen heb geschreven dat links om of rechts om deze regering dus duidelijk alleen de voordelen ziet van de belasting inkomsten die deze rookwaren genereren Ook de WHO neigt die kant op. Willen wel verboden en verhoging van de prijzen maar durven daarbij de fabrikanten niet aan te pakken Ik vind dat roken net zo'n verslaving is als een drank- of drugsverslaving Echter de roker wordt als melkkoe gezien en de drank en drugsverslaafde worden allerlei afkick methoden voor opgezet Voor de rokers wordt echt niets gedaan Ja je krijgt een pleister en een gesprek met de huisarts Ik ga u vertellen dat zet geen zoden aan de dijk Deze regering moet eens ballen tonen en ook voor de rokers een afkickcentrum optuigen EN de fabrikanten van rookwaar hieraan laten mee betalen Die houden de rokers immers verslaafd door de toevoegingen van verslavende middelen Ik denk dat dit wel nooit zal gebeuren en dat de roker nog jaren lang als melkkoe voor de schatkist gezien zal blijven worden Want de verhoogde kosten die de fabrikant door deze nieuwe regeling op zich af ziet komen wentelt hij zo af op de consument. Dus de consument is weer de dupe Ook de longartsen van diverse ziekenhuizen roepen dat mensen moeten stoppen met roken maar ook die geven alleen de oplossing dat de rookwaar duurder gemaakt moet worden En wie worden er dan geraakt in deze maatschappij die onderaan de sociale lader staan, want die mensen roken het meest en hebben het minste geld om uit te geven De rijken die roken geven er niet om dat de rookwaar duurde wordt die betalen dat zonder met hun ogen te knipperen Ik hoop dat er ooit eens een regering komt met ballen en de lobbyisten van de tabak fabrikanten durven weerspreken en de moed hebben om de fabrikanten hun deel te laten mee betalen aan de oprichting van afkick centra voor rokers. Dan wordt het pas een beetje geloofwaardig die zgn zorgen om de gezondheid van rokers die zorgen zijn nu nep
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht