Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. (L.M. van Wijlen)
Plaats Sprang-Capelle
Datum 13 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Geachte heer, mevrouw,

In de bijlage onze zienswijze en antwoorden op uw gestelde vragen.
In hoofdzaak betreft het een zienswijze op:

- Onjuiste forfaitaire meerkosten berekening (toelichting zie bijlage). € 300,- per kW motorvermogen is verre van toereikend een dieselvariant om te bouwen naar een elektrische aandrijflijn. Men kan er wellicht de onderdelen voor aankopen, maar voertuigintegratie is hierin niet meegenomen.

- Subsidieplafond: Gezien de interesse en beschikbare technieken cat. A ‘bouwwerktuigen’ die in aanmerking komen is het plafond waarschijnlijk veel te laag. Een progressief oplopend ingroeipad stimuleert ondernemers niet om zo snel mogelijk in te stappen. Ons inziens lijdt dit tot een vertragend effect in de uitrol van schoon materieel.

- SBI codes: Graag zouden wij zien dat in de toekomst de subsidie ook opengesteld wordt voor bedrijven en machines werkzaam in aanleg en onderhoud van de (groene) buitenruimte en natuuronderhoud en natuurherstel.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hierover hebben gaan wij graag het gesprek aan.

Met vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.
L.M. (Bart) van Wijlen
Directeur

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht