Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling emissieloze bedrijfsvoertuigen voor. Door deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan ondernemers voor de aanschaf van een nieuw licht emissieloos bedrijfsvoertuig (elektrisch en waterstof), zodat een duurzame investering voor hen aantrekkelijker is op het moment dat ze daaraan toe zijn. Hiermee geeft het ministerie uitvoering aan de afspraak in het Klimaatakkoord om deze aanschafregeling in te stellen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 18 maart 2021

De subsidieregeling is op 15 maart 2021 in werking getreden.

Link toegevoegd, 18 maart 2021

Via de website van RVO is meer informatie over het aanvraagproces en een helpdesk beschikbaar voor individuele vragen over de definitieve regeling.

Consultatie rapport gepubliceerd, 18 maart 2021

Het verslag van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd, inclusief een inhoudelijke reactie van de Minister.

Link toegevoegd, 22 februari 2021

Op 9 februari 2021 is de regeling in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling zal op 15 maart 2021 in werking treden.
In de Staatscourant is ook deels gereageerd op de ingediende reacties. Op een later moment zal ook hier een uitgebreider verslag opgenomen worden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken