Wijziging Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Sinds 2002 schat het RIVM jaarlijks de gemiddelde stralingsblootstelling per lid van de Nederlandse bevolking als gevolg van de medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie. Dit doet het RIVM in opdracht van de minister van VWS. Om die schatting te kunnen maken, heeft het RIVM gegevens nodig van ondernemers die radiodiagnostische behandelingen en interventieradiologie uitvoeren (in de praktijk: zorgaanbieders). Belangrijke gegevens zijn de aantallen uitgevoerde radiologische onderzoeken, interventies en de dosisgegevens per onderzoek.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie document toegevoegd, 28 maart 2024

  • Beantwoording Beleidskompasvragen

Nieuwe versie document toegevoegd, 28 maart 2024

  • Beantwoording Beleidskompasvragen