Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Consultatie gesloten Zorg en gezondheid

In het kort

Sinds 2002 schat het RIVM jaarlijks de gemiddelde stralingsblootstelling per lid van de Nederlandse bevolking als gevolg van de medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie. Dit doet het RIVM in opdracht van de minister van VWS. Om die schatting te kunnen maken, heeft het RIVM gegevens nodig van ondernemers die radiodiagnostische behandelingen en interventieradiologie uitvoeren (in de praktijk: zorgaanbieders). Belangrijke gegevens zijn de aantallen uitgevoerde radiologische onderzoeken, interventies en de dosisgegevens per onderzoek.

Vanaf 2002 tot 2018 bestond een wettelijke verplichting om deze gegevens aan te leveren. Deze verplichting is in 2018 per ongeluk komen te vervallen. Met deze voorgestelde wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) herleeft de eerdere verplichting. Met het vastleggen van deze verplichting wordt geborgd dat de minister aan zijn Europese verplichting kan voldoen.

De jaarlijkse uitvraag van deze gegevens vindt plaats op 1 januari. Om het wijzigingsbesluit in te laten gaan op 1 januari 2025, is een verkorte reactietermijn van drie weken noodzakelijk. 

Reacties op deze consultatie1 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties