Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel kindermisbruik

Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe strafbepaling die een vrij breed scala aan voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik van een kind zelfstandig strafbaar stelt. Hieronder vallen gedragingen als het (online) verspreiden, verwerven of in bezit hebben van 'instructief pedomateriaal'. Op het strafbaar feit komt een maximumstraf van vier jaren gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie te staan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-07-2020
Einddatum consultatie 18-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen. In het bijzonder: kinderen die slachtoffer kunnen worden van seksueel misbruik, hun ouders of verzorgers, verdachten, veroordeelden, organisaties in de strafrechtketen, hulpverleners en andere relevante betrokkenen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Het in een vroeg stadium kunnen optreden tegen potentiële kindermisbruikers;
- Betere bescherming voor kinderen tegen seksueel misbruik;
- Duidelijke normstelling over het bezitten, uitwisselen, etc. van instructief materiaal over seksueel kindermisbruik;
- Verruiming van het instrumentarium om het (online) circuleren van 'pedohandboeken' of -handleidingen aan te pakken.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting, waarin uitleg wordt gegeven over de voorgestelde wetswijziging. Met de reacties uit deze internetconsultatie kan het wetsvoorstel verder worden verbeterd.

Downloads

  • Concept regeling

    Wetsvoorstel strafbaarstelling voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel kindermisbruik

  • Ontwerp toelichting

    Memorie van toelichting wetsvoorstel strafbaarstelling voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel kindermisbruik

Overige documenten