Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam Draagmoeder Arenda Evers
Plaats Scherpenzeel
Datum 2 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
Zeer geschrokken en verontwaardigd heb ik het wetsvoorstel doorgenomen. Hier is nog zeker veel op aan te merken. Dit heb ik dan ook in een bestand toegevoegd. Onbegrijpelijk vind ik het dat commercieel draagmoederschap strafbaard gesteld zou moeten worden. Hier is duidelijk sprake van een groot gebrek aan emancipatie. Het is een zeer ouderwets, christelijke gedachtegang die niet past bij onze huidige maatschappij. Waar is de vooruitgang in dit beleid?

Bijlage