Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam Anoniem
Plaats München
Datum 15 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
Met verbazing en ongeloof heb ik net vernomen van deze regeling. Mijn man en ik hebben ons gezin van 4 gesticht met hulp van Tara, hun draagmoeder en ik voelde dus de noodzaak hier te reageren.

Wonend in Duitsland en dan nog wel in het sterk katholieke Beieren, heb ik altijd gedacht (en vol trots mijn Duitse vrienden en collega's verteld) dat Nederland vooruitstrevend is, en in familie kwesties altijd de interesse van het kind op de voorgrond stelt. Deze regeling is verre van dat.

"Kinderkoop" heeft NIETS met draagmoederschap te doen. Dit is met name voor kinderen geboren in Canada en USA, waar in alle openheid over draagmoederschap wordt gesproken en de positie van de draagmoeder bepalend is. Ik vraag U daarom uitdrukkelijk om afstand te doen van de terminologie "kinderkoop", omdat deze term duidelijk niet de motivatie van draagmoeder(schap) weerspiegeld.

Tot slot nog dit:
N.a.v. Uw citaat: "Opgroeien in het besef gekocht te zijn kan ernstige gevolgen hebben voor de identiteitsvorming van een kind. " (sic !)

Kinderen die ter wereld zijn gekomen met hulp van een draagmoeder zijn te allen tijde WENSKINDEREN. Deze wetenschap is de sterkste band die een kind kan hebben met de ouder, en fundamenteel voor de identiteitsvorming van het kind ! Dit staat bijvoorbeeld in schril contrast, wanneer het kind ervaart dat het niet gewenst was. Hier is uitgebreid psychologisch onderzoek naar gedaan. Sterker nog, wetenschappelijk onderzoek had dit al in 2011 bevestigd (Dev Psychol. 2011 Nov; 47(6): 1579–1588).