Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Maastricht
Datum 16 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
Hoewel allicht goed bedoeld, gaat de regeling met betrekking tot kinderkoop haar doel volstrekt voorbij. Als dit onderdeel van de wet aangenomen wordt, wordt het vrijwel onmogelijk voor zowel homoseksuele als heteroseksuele stellen met vruchtbaarheidsproblemen om een kind te krijgen dat genetisch afstamt van een van de wensouders. Hoewel ik denk dat er geen twijfel mag bestaan dat het onrechtmatig verkrijgen van een kind door middel van een "koop'", en dat het uitbuiten van vrouwen met man en macht voorkomen moet worden zal dit wetsvoorstel veel verder gaan dan dat waardoor men wensouders hun enige mogelijkheid tot het verkrijgen van een kind weg kan nemen. Door simpelweg de conclusive te trekken dat elke financiële tegemoetkoming voor een vrouw een indicatie is van dwang of uitbuiting is hopeloos achterhaalt. Kijkende naar bijv. de VS en Canada waar commercieel draagmoederschap niet alleen legaal is, maar ook gewaardborgd en gereguleerd. De potentiële draagmoeders krijgen daar uitgebreide psychologische evaluaties om te verzekeren dat zij het proces mentaal aankunnen en zij er vrijwillig mee instemmen. Als dit voorstel daadwerkelijk wet wordt dan worden mensen dus eigenlijk gestraft voor het feit dat ze een kind willen dat de genen heeft van een van de wensouders als zij niet een barmhartige samaritaan in hun directe kring kennen. Men moet erkennen dat draagmoeders hieraan kunnen willen meewerken omdat ze zowel wensouders willen helpen met het vervullen van hun levenslange droom als omdat er enige vergoeding tegenover staat. Laatsgenoemde maakt niet dat er automatisch sprake is van een strafbaar feit mits er ook uitgebreide screening heeft plaatsgevonden waardoor duidelijk is dat er geen sprake is van uitbuiting en kinderkoop.