Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 11 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
Dit wetsontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting bij deze wet dragen geenszins bij aan de emancipatie van niet-traditionele gezinnen. De term 'kinderkoop' doet allerminst recht aan de weloverwogen keuzes van wensouders en draagmoeders om een zeer gewenst kind op de wereld te zetten. Deze tekst schoffeert grote groepen burgers die streven liefdevolle gezinnen te stichten door draagmoederschap op één lijn te stellen met kinderprostitutie én kindermisbruik. Geen enkel wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen die door middel van gedegen draagmoederschap ter wereld zijn gekomen, daar last van ondervinden.

Dat neemt uiteraard niet weg dat uitwassen moeten worden voorkomen. Mensenhandel is al strafbaar, daar voegt deze wet niets aan toe. De wetgever moet draagmoederschap dat louter en alleen tot stand komt omdat de draagmoeder financieel onder druk staat, voorkomen. Dat betekent niet dat vrouwen die draagmoeder willen zijn, hier niet voor gecompenseerd mogen worden. Zij offeren een groot deel van hun bewegingsvrijheid op - iets waar wensouders zich terdege van bewust zijn. Of daar een compensatie tegenover staat die verder gaat dan alleen de werkelijk gemaakte kosten en gederfde inkomsten, is geen zaak voor de staat. Zodra vast staat, bijvoorbeeld door psychologische verklaringen, dat een draagmoeder niet onder financiële dwang handelt en zich volledig bewust is van alle implicaties, heeft de staat zich niet te bemoeien met een overeenkomst tussen draagmoeder en wensouders.

Dit wetsvoorstel toont geen notie van de praktijk waarbij wensouders al decennialang liefdevolle gezinnen stichten door middel van draagmoeders, al dan niet in het buitenland. Een zwangerschap is een ingrijpende gebeurtenis, en draagmoeders zouden daarvoor gecompenseerd mogen worden. Ik verwijs u graag naar de reactie van mevrouw Evers voor het weloverwogen perspectief van een draagmoeder.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht